Quy định sử dụng thẻ


CHƯƠNG TRÌNH THẺ ƯU ĐÃI

Chương trình Thẻ ưu đãi là chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên của Trung tâm mua sắm Ebest Mall và Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST trên toàn quốc, với mong muốn đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích xứng đáng với nhiều dịch vụ vượt trội tối ưu.

Chương trình Thẻ ưu đãi có 3 hạng thẻ là thẻ Hội viên, thẻ Khách hàng Thân thiết 1, thẻ Khách hàng Thân Thiết 2. Tương ứng với mỗi hạng thẻ, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi tham gia mua hàng tại Trung tâm mua sắm Ebest Mall, khu vui chơi Game Worl, khu nhà hàng ẩm thực Nhã Viên

I.Các loại thẻ

a.       Thẻ Hội viên: cấp miễn phí cho các khách hàng khi đăng ký thông tin tại P.DVKH Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị Điện Máy Ebest

b.      Thẻ Khách hàng Thân Thiết 1: cấp cho các khách hàng tham gia mua hàng có giá trị tích lũy từ 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) trở lên.

c.       Thẻ Khách hàng Thân Thiết 2: cấp cho các khách hàng tham gia mua hàng có giá trị tích lũy từ 9.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) trở lên.

- Khách hàng mua hàng lần đầu với số tiền đáp ứng với các mục trên sẽ được cấp ngay thẻ tương ứng (thẻ KHTT 1, KHTT 2).

      - Trong thời gian sử dụng thẻ, nếu tài khoản của khách hàng tiếp tục tăng giá trị tích lũy tương đương các mức tích lũy nêu trên, thì khách hàng tiếp tục đươc gia hạn sử dụng Thẻ ưu đãi bằng việc cấp thẻ mới. Loại thẻ mới phụ thuộc vào giá trị tích lũy trong thời gian quy định tại điều V của chương trình này. Nếu tài khoản của khách hàng không đạt giá trị tích lũy, thẻ ưu đãi của khách hàng sẽ hết giá trị sử dụng. 

II. Các điều lệ chung

1.      Chương trình Thẻ ưu đãi là chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên của Trung tâm mua sắm Ebest Mall và các dịch vụ tại khu vui chơi Game Worl và nhà hàng ẩm thực Nhã Viên. Thông qua chương trình này, Ebest cam kết mang đến cho khách hàng gắn bó những lợi ích, ưu đãi và dịch vụ vượt trội nhất.

2.      Bản điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại giữa Trung tâm mua sắm Ebest Mall , Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST và khách hàng.

3.      Trung tâm mua sắm Ebest Mall , Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST có quyền thay đổi điều lệ tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

4.      Khách hàng có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận bản điều lệ này, đồng thời khách hàng vui lòng tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.

5.      Trung tâm mua sắm Ebest Mall , Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST không chịu trách nhiệm pháp lý về việc các ưu đãi dành cho khách hàng bị hủy bỏ do việc sửa đổi quy định chương trình.

6.      Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST có quyền bãi miễn quyền lợi của khách hàng nếu phát hiện khách hàng vi phạm vào Điều lệ chương trình.

7.      Các lỗi được coi là vi phạm Chương trình bao gồm:

-          Khách hàng có hành vi xúc phạm, hành hung, đe dọa nhân viên tại Trung tâm mua sắm Ebest Mall , Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST

-          Khách hàng có những hành động gây thiệt hại cho Trung tâm mua sắm Ebest Mall , Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST.

8.      Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST được phép sử dụng thông tin của khách hàng trong các trường hợp: phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, marketing hoặc lên kế hoạch kinh doanh, gửi phần thưởng hay các ấn phẩm đến khách hàng mà không cần sự đồng ý của khách hàng hoặc các trường hợp khác được khách hàng cho phép.

      III.   Điều lệ dành cho khách hàng

1.      Các cơ quan, tổ chức không được tham gia Chương trình với tư cách cá nhân.

2.      Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST có quyền từ chối cấp thẻ cho các khách hàng khi không cung cấp  đầy đủ các thông tin cần thiết khi thanh toán tiền tại quầy thu ngân hoặc đăng ký tại P.DVKH

3.      Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ban đầu, khách hàng có trách nhiệm thông báo đến Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST trong thời gian sớm nhất có thể. Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST không chịu trách nhiệm nếu các ấn phẩm, các phần thưởng gửi tới khách hàng bị thất lạc do sự chậm chễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra.

4.      Khách hàng sẽ được cấp thẻ tương ứng với giá trị tích lũy mua hàng. Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 01 số thẻ chính thức khi tham gia Chương trình khách hàng thường xuyên của Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST. Thẻ tích lũy là thẻ bằng nhựa có in tên và mã số khách hàng và loại thẻ.

5.      Điểm tích lũy trên thẻ không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp, quy đổi thành tiền mặt.

6.      Khách hàng đăng ký tại Phòng DVKH – Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST khi hết hạn thẻ hoặc tích lũy đủ giá trị có trên thẻ để đổi thẻ.

7.      Các trường hợp thẻ vẫn còn giá trị sử dụng nhưng bị mất thẻ, hỏng thẻ, thất lạc. Khách hàng có trách nhiệm báo đến Phòng DVKH để được cấp lại thẻ với phí cấp lại là 50.000 Đ( Năm mươi nghìn đồng)

8.      Mặc dù đã được cấp cho khách hàng nhưng thẻ tích lũy giá trị vẫn là tài sản của Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST, trong trường hợp cần thiết Trung tâm mua sắm Ebest Mall, Hệ thống Siêu thị điện máy EBEST vẫn có thể thu hồi lại.

9.      Trong trường hợp khách hàng trả lại hàng mua thì số tiền tích lũy trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động bị khấu trừ tương đương với giá trị hàng trả lại.

IV.Quy định về thời hạn thẻ

1.      Đối với thẻ Hội viên : Trong vòng 1 năm kể từ tháng phát hành thẻ thành viên nếu  khách hàng không đạt số tiền tích lũy để được thẻ KHTT thì toàn bộ số tiền tích lũy đã có sẽ trở về 0.

2.      Đối thẻ KHTT 1 và thẻ KHTT 2: Được hưởng chiết khấu trong vòng 1 năm theo quy định kể từ tháng cấp thẻ.  Khi hết hạn thẻ, nếu số tiền tích lũy tiếp tục trong quá trình sử dụng thẻ của khách hàng đạt ở mức quy định nào thì khách hàng sẽ được cấp thẻ mới với hạng thẻ theo mức tích lũy đó.

V.Một số quy định khác

1.      Khách hàng bắt buộc phải xuất trình Thẻ ưu đãi tại quầy thu ngân trước khi thanh toán để được tích lũy giá trị và hưởng ưu đãi. Và số tiền sẽ chỉ được cộng tích lũy vào tài khoản của khách hàng sau khi chứng từ mua hàng đã được hoàn tất.

2.      Số tiền mua hàng của khách hàng sẽ được tích lũy trong tài khoản của khách hàng và sẽ được đổi thẻ nếu đạt mức quy định trong điều 1.

3.      Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.