Trợ giúp thông tin

Trợ giúp thông tin

 

Những hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu và email kích hoạt tài khoản của bạn :

Bấm vào nút "Đăng nhập"

Khi trang đăng nhập hiện ra bạn sẽ nhìn thấy phần "Bạn chưa kích hoạt? Hay quên mật khẩu?" ở phía dưới của trang này có 2 lựa chọn cho bạn:

 

1/ Trường hợp bạn quên mật khẩu  

Để lấy lại mật khẩu của mình bạn bấm vào dòng chữ "yêu cầu thay đổi mật khẩu

 

Bạn nhập vào địa chỉ email đã dùng khi đăng ký tài khoản, sau đó bấm nút "Gửi yêu cầu".

Sau đó bạn truy cập vào địa chỉ email của mình, tìm thư với chủ đề "Lấy lại mật khẩu" và bấm vào đường link trong email đó để đi đến bước cuối cùng.

Ở bước cuối cùng này bạn gõ mật khẩu mới vào và ấn nút "Thay đổi mật khẩu" để hoàn tất.

 

2/ Trường hợp bạn không nhận được email kích hoạt tài khoản

Để nhận lại email kích hoạt tài khoản, bạn bấm vào dòng chữ "yêu cầu gửi lại email kích hoạt"

Màn hình hiển thị 

 

Bạn nhập vào địa chỉ email mình đã dùng khi đăng ký tài khoản, sau đó bấm nút "Gửi yêu cầu". 

Nếu đúng là địa chỉ email bạn đã dùng để đăng ký tài khoản tại website Ebest chưa được kích hoạt thì hệ thống của chúng tôi sẽ gửi lại 1 email cho bạn với chủ đề "Kích hoạt tài khoản tại Ebest". Bạn bấm vào đường link trong email đó để kích hoạt tài khoản của mình.