Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter, Âm Trần, VRV đầy đủ nhất

Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba giúp người dùng xác định được nguyên nhân gây ra mã lỗi đồng thời đưa ra giải pháp xử hiệu quả trên điều hòa nhanh chóng tại nhà. Ở chuyên mục điều hòa hôm nay, điện máy Ebest sẽ chia sẻ tới bạn đọc bảng mã lỗi điều hòa Toshiba inverter, nội địa, vrv đầy đủ nhất trong bài viết dưới đây

bảng mã lỗi điều hòa toshiba

Chi tiết bảng mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter

 • Lỗi 000C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 000D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0011: Lỗi moto quạt.
 • Lỗi 0012: Lỗi PC board.
 • Lỗi 0013: Lỗi nhiệt độ TC.
 • Lỗi 0021: Lỗi hoạt động IOL.
 • Lỗi 0104: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 0105: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 010C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 010D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0111: Lỗi môtơ quạt dàn lạnh.
 • Lỗi 0112: Lỗi PC board dàn lạnh.
 • Lỗi 0214: Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp.
 • Lỗi 0216: Lỗi vị trí máy nén khí.
 • Lỗi 0217: Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí.
 • Lỗi 0218: Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở.
 • Lỗi 0219: Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở.
 • Lỗi 021A: Lỗi môtơ quạt dàn nóng.
 • Lỗi 021B: Lỗi cảm biến TE.
 • Lỗi 021C: Lỗi mạch drive máy nén khí.
 • Lỗi 0307: Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
 • Lỗi 0308: Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh.
 • Lỗi 0309: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh.
 • Lỗi 031D: Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor.
 • Lỗi 031E: Nhiệt độ máy nén khí cao.
 • Lỗi 031F: Dòng máy nén khí quá cao.
 • Lỗi 04: Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh.
 • Lỗi 05: Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng.
 • Lỗi 07: Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng.
 • Lỗi 08: Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều.
 • Lỗi 09: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động.
 • Lỗi 0B: Lỗi mực nước ở dàn lạnh.
 • Lỗi 0C: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0D: Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 0E: Lỗi cảm biến Gas.
 • Lỗi 0F: Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ.
 • Lỗi 11: Lỗi quạt dàn lạnh.
 • Lỗi 12: Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh.
 • Lỗi 13: Thiếu/Hết Gas.
 • Lỗi 14: Quá dòng mạch Inverter.
 • Lỗi 16: Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén.
 • Lỗi 17: Lỗi mạch phát hiện dòng điện.
 • Lỗi 18: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 19: Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch.
 • Lỗi 20: Áp suất thấp.
 • Lỗi 21: Áp suất cao.
 • Lỗi 25: Lỗi mô tơ quạt thông gió.
 • Lỗi 97: Lỗi thông tin tín hiệu.
 • Lỗi 98: Trùng lặp địa chỉ.
 • Lỗi 99: Không có thông tin từ dàn lạnh.
 • Lỗi 1A: Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng.
 • Lỗi 1B: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng.
 • Lỗi 1C: Lỗi truyền động bộ nén cục nóng.
 • Lỗi 1D: Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động.
 • Lỗi 1E: Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao.
 • Lỗi 1F: Bộ nén bị hỏng.
 • Lỗi B5: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp.
 • Lỗi B6: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao.
 • Lỗi B7: Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động.
 • Lỗi EF: Lỗi quạt gầm phía trước.
 • Lỗi TEN: Lỗi nguồn điện quá áp.

Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa đầy đủ

 • Lỗi C05 17157: Gửi báo lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • Lỗi C06 17.158: Nhận lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • Lỗi C12 17.164: Đồng loạt báo động có mục đích chung giao diện điều khiển thiết bị
 • Lỗi E01 17.665: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên cạnh điều khiển từ xa)
 • Lỗi E02 17.666: Gửi báo lỗi của bộ điều khiển từ xa
 • Lỗi E03 17.667: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên trong nhà)
 • Lỗi E04 17.668: Communication lỗi mạch giữa trong nhà và ngoài trời (được phát hiện ở bên trong nhà)
 • Lỗi E06 17.670: Giảm số của các đơn vị trong nhà
 • Lỗi E07 17.671: Communication lỗi mạch giữa trong nhà / ngoài trời (được phát hiện ở bên ngoài trời)
 • Lỗi E08 17.672: Địa chỉ nhà Nhân đôi
 • Lỗi  E09 17.673: Chủ Nhân đôi điều khiển từ xa
 • Lỗi E10 17.674: Truyền thông giữa PCboard trong nhà
 • Lỗi E12 17.676: Địa chỉ tự động khởi động báo lỗi
 • Lỗi E15 17.679: Không có địa chỉ tự động trong nhà
 • Lỗi E16 17.680: Công suất trên / No. của các đơn vị trong nhà kết nối
 • Lỗi E18 17.682: Truyền thông giữa trong nhà và các đơn vị theo tiêu đề
 • Lỗi E19 17.683: Đơn vị tiêu đề Outdoor lỗi lượng
 • Lỗi E20 17.684: Dòng khác kết nối trong địa chỉ tự động
 • Lỗi E23 17.687: Gửi báo lỗi trong giao tiếp giữa các đơn vị ngoài trời
 • Lỗi E25 17.689: Người theo dõi Nhân đôi địa chỉ ngoài trời
 • Lỗi E26 17.690: Giảm số của các đơn vị ngoài trời kết nối
 • Lỗi E28 17.692: Follower lỗi đơn vị ngoài trời
 • Lỗi E31 17.695: IPDU lỗi giao tiếp
 • Lỗi F01 17.921: Nhà báo lỗi cảm biến TCJ
 • Lỗi F02 17.922: TC2 Indoor lỗi cảm biến
 • Lỗi F03 17.923: TC1 Indoor lỗi cảm biến
 • Lỗi F04 17.924: TD1 Lỗi cảm biến
 • Lỗi F05 17.925: TD2 Lỗi cảm biến
 • Lỗi F06 17.926: TE1 Lỗi cảm biến
 • Lỗi F07 17.927: TL Lỗi cảm biến
 • Lỗi F08 17.928: Đến cảm biến lỗi
 • Lỗi F10 17.930: Nhà báo lỗi cảm biến TA
 • Lỗi F12 17.932: TS1 Lỗi cảm biến
 • Lỗi F13 17.933: TH Lỗi cảm biến
 • Lỗi F15 17.935: Tạm ngoài trời. cảm biến Lỡ (TE1, TL)
 • Lỗi F16 17.936: Áp lực cảm biến ngoài trời Lỡ (Pd, Ps)
 • Lỗi F23 17.943: Lỗi cảm biến Ps
 • Lỗi F24 17.944: Lỗi cảm biến Pd
 • Lỗi F29 17.949: Indoor lỗi khác
 • Lỗi F31 17.951: Outdoor EEPROM lỗi
 • Lỗi H01 18.433: Compressor phá vỡ
 • Lỗi H02 18.434: Lỗi switch Magnet / quá dòng hoạt động tiếp sức / Compressor (khóa)
 • Lỗi H03 18.435: Phát hiện lỗi mạch
 • Lỗi H04 18.436: Comp-1 trường hợp hoạt động nhiệt
 • Lỗi H06 18.438: Áp thấp hoạt động bảo vệ
 • Lỗi H07 18.439: Dầu thấp cấp bảo vệ
 • Lỗi H08 18.440: Mức dầu temp. lỗi cảm biến
 • Lỗi H14 18.446: Comp-2 trường hợp hoạt động nhiệt
 • Lỗi H16 18.448: Oil phát hiện lỗi mạch lỗi / Magnet chuyển đổi mức độ lỗi rơle / quá dòng
 • Lỗi L03 19.459: Đơn vị tiêu đề trùng lặp trong nhà
 • Lỗi L04 19.460: Trùng lặp địa chỉ đường ngoài trời
 • Lỗi L05 19.461: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • Lỗi L06 19.462: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • Lỗi L07 19.463: Nhóm dòng trong đơn vị trong nhà riêng
 • Lỗi L08 19.464: Indoor nhóm / Địa chỉ unset
 • Lỗi L09 19.465: Suất Indoor unset
 • Lỗi L10 19.466: Suất ngoài trời unset
 • Lỗi L20 19.476: Trùng lặp địa chỉ điều khiển trung tâm
 • Lỗi L28 19.484: Số lượng tối đa của các đơn vị ngoài trời vượt quá
 • Lỗi L29 19.485: Số lỗi IPDU
 • Lỗi L30 19.486: Interlock phụ trong đơn vị trong nhà
 • Lỗi L31 19.487: Lỗi IC
 • Lỗi P01 20.481: Fan Indoor lỗi động cơ
 • Lỗi P03 20.483: Discharge temp. Lỗi TD1
 • Lỗi P04 20.484: Cao áp lỗi phát hiện chuyển đổi
 • Lỗi P05 20.485: Dò Phase-lỗi thiếu tự / Phase
 • Lỗi P07 20.487: Heat chìm lỗi quá nóng
 • Lỗi P10 20490: Indoor lỗi tràn bộ
 • Lỗi P12 20.492: Fan Indoor lỗi động cơ
 • Lỗi P13 20.493: Outdoor lỏng lỗi phát hiện trở lại
 • Lỗi P15 20.495: Phát hiện rò rỉ khí
 • Lỗi P17 20.497: Discharge temp. Lỗi TD2
 • Lỗi P19 20.499: 4-way lỗi van nghịch đảo
 • Lỗi P20 20500: Lỗi nghịch đảo cao áp
 • Lỗi P22 20.502: Fan ngoài trời IPDU lỗi
 • Lỗi P26 20.506: G-Tr ngắn mạch bảo vệ lỗi
 • Lỗi P29 20.509: Lỗi Comp vị trí mạch phát hiện
 • Lỗi P31 20.511: Follower lỗi đơn vị trong nhà (Nhóm lỗi)
 • Lỗi S00 21.248: Intelligent máy chủ lỗi truyền thông
 • Lỗi S01 21.249: Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và BMS
 • Lỗi S02 21.250: TCS-NET relay Giao diện truyền thông
 • Lỗi S03 21.251: Nhóm lỗi thiết bị trạm
 • Lỗi S04 21.252: BMS-IFWH Truyền thông
 • Lỗi S05 21.253: BMS-IOKIT Truyền thông
 • Lỗi S06 21.254: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Lỗi S07 21.255: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Lỗi S08 21.256: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Lỗi S09 21.257: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • Lỗi V00 22.016: VCI Zero, Value – Không Đơn vị hiện tại
 • Lỗi V80 22.096: VCI Chờ đơn vị dữ liệu
 • Lỗi V81 22.097: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản ứng sau 8 lần thử lại
 • Lỗi V82 22.098: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản hồi trong thời gian chờ
 • Lỗi V83 22.099: VCI Unit Comms lỗi được tạo ra bởi một giao diện / C
 • Lỗi V84 22100: VCI Unit mất tích lỗi được tạo ra bởi giao diện A / C
 • Lỗi V85 22.101: VCI Fault – mã zero lỗi nhận được
 • Lỗi V86 22.102: VCI lỗi – không có giá trị readback setpoint
 • Lỗi V87 22.103: VCI lỗi – không có giá trị nhiệt độ
 • Lỗi V88 22.104: VCI Fault – giá trị nhiệt độ rỗng
 • Lỗi V89 22.105: VCI lỗi – lỗi không xác định

– Bên trên chính là toàn bộ bảng mã lỗi điều hòa Toshiba thường gặp phải trong quá trình sử dụng mà chúng tôi đã tổng hợp được trong quá trình sửa điều hòa. Hy vọng có thể giúp bạn xử lý các mã lỗi nhanh chóng tại nhà. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức liên quan

Sửa Điều Hòa Tại Long Biên chỉ 15 phút có mặt, thợ giỏi

Bạn đang sinh sống trong khu vực Quận Long Biên, bạn cần dịch vụ tại nhà đến kiểm tra sửa chữa, ...

Điều hòa Panasonic nháy đèn Timer 2 lần là lỗi gì? Cách xử lý từ A – Z

Điều hòa Panasonic báo lỗi nháy đèn Timer 2 lần một trong các lỗi thường gặp ở dòng máy này. Nếu điều ...

Nguyên nhân điều hòa Mitsubishi báo lỗi nháy đèn Timer là gì?

Bạn đang gặp rắc rối trong vấn đề tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc điều hòa Mitsubishi báo lỗi nháy ...

Điều hòa LG báo lỗi CH01, CH02, CH03, CH04 là lỗi gì? Cách khắc phục

Trong bài viết dưới đây, điện máy Ebest.vn sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục ...

Sửa Chữa Điều Tại Văn Phú phục vụ quý khách nhanh chỉ 30 phút có mặt, bảo dưỡng, lắp đặt giá rẻ, phục vụ 24/24.

Bạn đang sống tại khu đô thị Văn Phú cần dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa ...

Sửa Điều Hòa Tại Nhà ở Royal City đến ngay sau 15 phút, thợ chuyên sửa ở Royal City am hiểu địa hình và máy.

Chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt điều hòa tại khu đô thị Royal City phục vụ quý khách hàng ở đây ...

Xem bóng đá trực tiếp hôm nay