Vì sao cuộc khởi nghĩa yên thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

Câu hỏi được đặt ra ở đây là ” Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân ” hãy cùng chúng tôi tìm đáp án chính xác nhất trong 4 đáp án bên dưới đây.

  1. A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
  2. B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
  3. C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
  4. D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

Vì sao cuộc khởi nghĩa yên thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân tự phát ?

vì sao cuộc khởi nghĩa yên thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân

=> Câu trả lời chính xác nhà : Đáp án D

Khởi nghĩa Yên Thế kéo dài từ năm 1884 đến năm 1913, cuộc khởi nghĩa do Đề Nắm và Đề Thám lãnh đạo. Hai người đều xuất thân từ nông dân, muốn đánh đuổi đế quốc bảo vệ quyền lợi và cuộc sống ở Yên Thế. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa chủ yếu là nông dân tại Yên Thế.

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế mang nhiều ý nghĩa quan trọng:

  1. Đại diện cho tinh thần quật khởi của nông dân Việt Nam.
  2. Làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.
  3. Thể hiện sự kiên trì và sức mạnh to lớn tiềm tàng của nông dân.
  4. Xứng đáng nối tiếp truyền thống yêu nước của cha ông ta.

Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là phong trào nông dân tự phát. Nông dân đứng lên tự bảo vệ cuộc sống của mình, giữ đất, giữ làng và chống lại chính sách bình định của thực dân Pháp.

Cuộc đấu tranh đã bộc lộ được tiềm năng, ý chí và sức mạnh to lớn của nông dân. Tuy nhiên, nông dân chỉ có thể trở thành lực lượng cách mạng thực sự khi được giai cấp tiên tiến chỉ đường.

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức liên quan

Trả Lời: Tại sao pháp chọn việt nam trong chính sách xâm lược của mình?

Bạn đang tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của ...

Trả Lời : Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Đây là câu hỏi ở Bài 2 (trang 70 SGK Sinh 11): Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất ...

Giải Thích: Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch ?

Cùng giải thích “Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch” đây là Bài 3 trang 85 SGK Sinh học ...

Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?

Bạn không biết “Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh” Hãy cùng chúng tôi tìm ...

Vì sao nói vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất trong thế giới sống?

Bạn đang tìm hiểu thông tin câu hỏi “Vì sao nói vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản ...

Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn?

Câu hỏi được đặt ra ở bài này là ” Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn ” để ...